O Dijalogici

Dijalogika je centar za psihoterapiju i edukaciju gde pokušavamo da putem razgovora i autentične razmene između ljudi dođemo do boljeg razumevanja sebe i sveta u kome živimo. Osnivač je dr. Vladimir Mušicki, psiholog i psihoterapeut, nosilac Nacionalnog i Evropskog sertifikata za psihoterapiju (ECP).

Psihoterapija kao lekoviti razgovor i specifičan skup tehnika za prevazilaženje životnih problema i mentalnog bola pronalazi svoj prirodan izraz u deljenom prostoru između ljudi. U odnosu između dva ljudska bića, psihoterapeuta i osobe koja je na psihoterapiji, otvaraju se različite mogućnosti za terapijsku promenu. Samo u otvorenom i autentičnom Ja-Ti odnosu, koji je prožet poverenjem i sigurnošću, možemo iznova ponirati u najdublje slojeve ličnosti i otkrivati sebe na sasvim nove načine. Zbog toga je veoma važno otvoreno komunicirati svoje potrebe i pokušati da ih artikulišemo zajedno sa psihoterapeutom. Tokom psihoterapijskog procesa, klijent dobija povratne informacije o sebi na način na koji ne može da ih dobije u drugim odnosima, a stručnost i profesionalnost terapeuta su od ključnog značaja za ostvarivanje uspešnih ishoda. Formulišući zajedno terapijske ciljeve, klijent i terapeut učestvuju u zajedničkom poduhvatu, u kome su psihološko blagostanje i mentalno zdravlje osobe koja je došla na terapiju ujedno i prioriteti. 

Životni problemi i manifestacije koje zovemo “simptomi” su deo našeg svakodnevnog iskustva življenja, i kao takvi, rezultat su naših mehanizama prevladavanja, emocionalnih obrazaca i uvreženih načina razmišljanja. Svako ljudsko biće pokušava da osmisli i shvati sebe i svet koji ga okružuje. Kada načini na koje smo razumevali sebe, posle određenog vremena, počinju da “zakazuju” i pokažu svoja ograničenja, dolazi do problema koji se mogu manifestovati na različite načine (anksioznost, depresija, opsesivno-kompulzivni rituali, zavisnost, itd). Zadatak psihoterapeuta je da pomogne osobi da bolje razume sebe i dubinsku perspektivu svojih problema, kao i da u zajedničkom radu prione na posao koji rezultira u vidu terapijske promene—zadovoljavajućem terapijskom ishodu koji povećava osećanje ličnog blagostanja i kvaliteta života osobe koja se obratila za pomoć.

Širok spektar problema sa kojima ljudi dolaze na psihoterapiju uključuje sledeću listu:

 • anksioznost
 • depresija
 • panični napadi
 • poremećaji ishrane
 • alkoholizam
 • strahovi i fobije
 • somatizacije (iskustvo fizičkih simptoma poput bola nevezano za to da li postoji medicinski problem)
 • problemi u vezi sa stresom
 • sagorevanje ili burnout
 • poremećaji sna (insomnia)
 • trauma i posttraumatski poremećaj
 • bračni problemi i problemi u komunikaciji sa partnerom
 • lične životne krize

Ovi problemi mogu da uzrokuju konflikte sa drugim ljudima, poremećene međuljudske odnose, prekide u svakodnevnom funkcionisanju, dodatne probleme u školi ili na poslu (npr. smanjena produktivnost, pravljenje grešaka, itd), kao i u drugim važnim socijalnim domenima (npr. porodici). Sa adekvatnom terapijskom pomoći, međutim, moguće je prevazići teškoće i pronaći efikasne i zdrave načine prevazilaženja ovih problema.