Fobije

Fobija se često definiše kao iracionalan i snažan strah od određenog objekta ili situacije—osećaj opasnosti i ugroženosti, ili strah od povrede. Ljudi koji pate od agorafobije, na primer, boje se da će biti zarobljeni u situaciji ili mestu odakle ne mogu pobeći.

Simptomi fobije dolaze do izražaja kada se suoče sa objektom ili situacijom od kojih se boje, a nekada se to događa samo na pomisao o objektu od kojeg se boje. Tipično, simptomi fobije su:

  • Vrtoglavica, drhtanje i povišen puls
  • Kratkoća daha
  • Preokupiranost objektom kojeg se osoba boji
  • Mučnina
  • Strah od smrti
  • Osećaj gubitka stvarnosti

Nekada fobije mogu preći u pun napad anksioznosti (tj. panični napad), a kao posledica ovih simptoma, neki pojedinci počinju da se izoluju, što dovodi do ozbiljnih posledica u svakodnevnom životu i funkcionisanju. Međuljudski odnosi su često prekinuti ili oštećeni, pogotovo unutar porodice. U nekim slučajevima, ljudi koji pate od fobija mogu da traže medicinsku pomoć zbog umišljenih bolesti ili straha od smrti.

Fobije su mnogo ozbiljnije od jednostavnih manifestacija straha i nisu limitirane samo na strah od konkretnih stvari. Strah je prirodna emocija koja nas na neki način štiti od opasnosti u našem neposrednom okruženju i, kao takav, ima svoju evolutivnu funkciju. S druge strane, fobije su iracionalni strahovi koji, i pored toga što je osoba svesna njihove iracionalnosti, ne može ništa da učini povodom reakcije straha koji je preplavljujući.

U psihoterapijskoj praksi, radimo sa različitim vrstama fobija: socijalne fobije, agorafobija (strah od javnog prostora), kao i specifične fobije čiji su okidači konkretni objekti/situacije (npr. strah od zmija). Zanimljivo je da kod nekih fobija, kao što je strah od zmija, “okidač” nije nešto što je u svakodnevnom iskustvu osobe koja pati od fobije, te nema direktan uticaj na njen svakodnevni život. Ali, u slučajevima nekih složenih fobija, okidače je teže definisati i prepoznati, pa samim tim i izbegavati.

Fobija postaje ozbiljan problem kada osoba počinje da organizuje svoj život oko izbegavanja razloga svog straha. Mnogo je ozbiljnija od normalne reakcije straha i ljudi koji pate od fobije imaju snažnu motivaciju da izbegavaju sve što može da pobudi njihovu anksioznost.