Alkoholizam i bolesti zavisnosti

Ako vi ili neko u vašoj porodici ima problema sa alkoholom, niste sami. Mnogi ljudi se bore sa zavisnošću od alkohola. Ova supstanca je u moderno doba postala neka vrsta “ventila” i socijalnog lubrikanta, pa može da praktično obavlja važne funkcije u nečijem životu, i pored očigledne štete koju nanosi. Istraživanja pokazuju da dugotrajna upotreba alkohola može da ošteti bukvalno svaki organ u ljudskom telu, ali i da ugrozi emocionalno i mentalno zdravlje.Takođe, slučajevi nasilja i nasilni ispadi su značajno povećani kada su ljudi pod dejstvom alkohola.

Alkoholizam je najozbiljnija forma zloupotrebe alkohola i uključuje nemogućnost upravljanja navikama pijenja alkohola. Ovisnost o alkoholu može da bude blaga, umerena i ozbiljna. Obično su znaci alkoholizma sledeći:

 • Nemogućnost da se kontroliše unos alkohola
 • Drugačije ponašanje posle unosa alkohola
 • Jaka potreba za konzumacijom kada je nema
 • Stavljanje alkohola na prvo mesto, pre svih drugih obaveza
 • Trošenje značajnih novčanih sredstava na alkohol
 • Osećanje da morate piti sve više
 • Svi pokušaji da smanjite unos alkohola se završavaju neuspehom
 • Nastavljanje sa pijenjem čak i kada to ugrožava odnose sa porodicom i prijateljima
 • Iskustvo sindroma povlačenja kada efekti alkohola počnu da jenjavaju

Zanimljivo je da 90 procenata ljudi koji piju previše nisu fizički zavisni od alkohola kako bi se osećali normalno. Ovisnost o alkoholu je postepen proces koji se dešava u ljudskom mozgu. Kada se alkohol konzumira, on menja nivoe određenih hemikalija u mozgu koje su zadužene za kontrolu impulsa, pa često pijenje zapravo menja produkciju ovih hemikalija, te ljudi postaju impulsivniji i manje svesni toga šta se dešava i svojih postupaka. Ali, pošto mozak posle određenog vremena postaju naviknut na ovaj hemijski disbalans, kada osoba prestane da pije, mozak registruje nedostatak efekta koji je alkohol do tada izazivao—što rezultira neprijatnim simptomima povlačenja, poput znojenja, drhtanja, tremora i čak halucinacija.

Ljudi se okreću alkoholu iz različitih razloga—tokom teškog vremenskog perioda, kao što je gubitak posla ili gubitak u porodici—pa posle nastavljaju da dugoročno piju. Najčešći razlozi su:

 • Olakšanje stresa—oslanjanje na alkohol kako biste smanjili efekat stresora može da poveća opasnost od alkoholizma. Pošto je alkohol istovremeno depresant i sedativ, on može da stvori osećanje zadovoljstva. Međutim, problem nastaje kada učestalo pijenje počinje da tvori toleranciju na supstancu, te vam je potrebno sve više alkohola da biste postigli isti efekat.
 • Prevladavanje gubitka—nekima alkohol pomaže da prevaziđu gubitak člana porodice ili prijatelja, pošto ovi događaji imaju značajne posledice po njihovo emocionalno i psihičko stanje. Alkohol može da umanji žalost i da pomogne osobi da prevaziđe teško vremensko razdoblje. Ali, upravo ovo oslanjanje na alkohol može da se pretvori u problem sa prekomernim pijenjem.
 • Osećati se dobro—konzumacija alkohola može da pomogne nekim ljudima da pobegnu iz stvarnosti. On može da stvori osećanje olakšanja i osoba možda neće osećati pritisak svojih problema neko vreme. Međutim, nastavak konzumiranja alkohola kako bi samo “pregurali dan” može da se pretvori u ozbiljan problem.
 • Prevladavanje anksioznosti—alkohol može u značajnoj meri da smanji inhibicije i da osobi pomogne da se oseća udobno i komotno u socijalnim situacijama. Nije zanemarljiva uloga alkohola kao socijalnog lubrikanta u savremenom društvu. Ali, tokom vremena, ovakvo ponašanje može voditi u zavisnička ponašanja.

Uz medicinski tretman, psihoterapija može da pomogne osobi da shvati koje to važne uloge alkohol igra u njenom životu i na koji način može da “uzme moć natrag” od alkohola i ostvari veći stepen kontrole nad svojim životom. Ispitivanjem psiholoških razloga zbog kojih je neko postao zavisan od alkohola može da mnogo doprinese uspešnom “skidanju” sa ove supstance.