Vođenje dnevnika

Sistematsko zapisivanje misli, emocija i ponašanja tokom dana (ili na kraju danu) može da pomogne u borbi protiv mnogih mentalnih problema, a pogotovo kod anksioznosti i depresije. Dnevnik je i vrsta razgovora sa samim sobom, na jedan proaktivan i svestan način.

Za početak, napišite koji su “okidači” koji “okidaju” određena stanja: na primer, koje su to misli i emocije prethodile paničnom napadu; ili ruminacije (neprestane i ponavljajuće negativne misli o sebi i prošlim događajima) koje vode u depresivna stanja.

Brojna istraživanja su pokazala da vođenje dnevnika ima izuzetno pozitivan učinak na zdravlje, sreću, povećan kvalitet života i upravljanje stresom. Praveći sve više veze između određenih misli, emocija i ponašanja, sve više osvešćujemo delove ličnosti i automatske misli koji su ležali u “tami nesvesnog”. Dalje, počinjemo da uočavamo specifične obrasce i teme koje se ponavljaju, a kojih takođe nismo bili u potpunosti svesni.

Kada na neki način materijalizujemo misli i emocije i stavimo ih u reči—nazovemo ih na određeni način—onda se povećava i naša spremnost i agensnost da ih promenimo. Na primer, u slučajevima anksioznosti, ako pokušamo da napravimo veze između:

 • situacije,
 • misli/onoga što govorimo sebi da interpretiramo situaciju i
 • nivoa anksioznosti koju osećamo posle toga (npr. na skali od 1 do 100)

Na ovaj način dobićemo novi alat u borbi protiv anksioznosti. Posle određenog vremena i iskustva u vođenju dnevnika, verovatno ćete imati veći osećaj kontrole nad sobom i anksioznim stanjima. Takođe, vođenje dnevnika je izuzetno korisno kada se dešava paralelno sa psihoterapijskim procesom.

Među mnogim prednostima vođenja dnevnika, izdvajamo sledeće:

 • popravlja opšte raspoloženje
 • pomaže u regulaciji emocija
 • povećava opšti osećaj lične dobrobiti
 • povećava svesnost sebe i sopstvenih misli/emocija
 • povećava osećaj kontrole
 • može smanjiti broj simptoma depresije i nivo ruminacije
 • smiruje um i “čisti” mentalni prostor
 • pomaže u smanjenju negativnih misli
 • pomaže u osvešćivanju ličnih vrednosti i životnih ciljeva
 • smanjuje stres
 • pomaže u osvešćivanju automatskih misli
 • ima veliku ulogu u prolaženju veza između misli, emocija, situacija i ponašanja

Ipak, važno je u svemu imati meru—pa i u pisanju dnevnika. Previše fokusiranja na negativne misli i situacije u kojima se one ispoljavaju može imati kontraefekat, pa zbog toga je važno da osoba ne preteruje sa tim. Pored toga, korisno je u jedan deo dnevničkih beleški uključiti i “dnevnik zahvalnosti”, odnosno, pisati svakodnevno o nečemu (i pronaći nešto) na čemu smo zahvalni. Pozitivne emocije i iskustva koja su povezana sa zahvalnošću tako prave ravnotežu sa onim što je negativno.