Fokus na dah

U ovoj vežbi pokušajte da se skoncentrišete na svoj dah kao objekt koncentracije.

  • Zatvorite oči.
  • Duboko udahnite nekoliko puta.
  • Udahnite. Dok to radite, zamislite kako je vazduh i dah pun mira i ljubavi. Pokušajte da to osetite u celom telu.
  • Izdahnite. Dok to radite, pokušajte da zamislite kako stres i napetost napuštaju vaše telo i um.
  • Kada udahnete, pokušajte da kažete u sebi: “Udišem mir i ljubav”.
  • Kada izdišete, pokušajte da kažete u sebi: “Izdišem stres i napetost.”
  • Dišite ovako nekoliko minuta.