Psihoterapija online

Psihoterapija i coaching preko Interneta su najnoviji trend svuda u svetu. Putem Skajpa ili nekog drugog video chat medijuma, moguće je ostvariti kontakt na daljinu i početi proces promene i ličnog razvoja, iako se oba učesnika u tom procesu ne nalaze fizički prisutni u istoj prostoriji. Istraživanja pokazuju da je ova vrsta coachinga i psihoterapije efikasna i da može imati iste/slične efekte kao i klasična (tradicionalna) metoda, pa se sve više ljudi opredeljuje za ovaj vid rada. Važno je napomenuti da su svi razgovori apsolutno poverljivi, kao i u slučaju psihoterapijskog ili life coaching procesa, kada su oba učesnika fizički prisutna. Skajp nudi potpunu privatnost podataka, a licencirani psihoterapeut je dužan da procesu pristupa etično i da se ponaša u skladu sa etičkim propisima struke. Neke prednosti ovog modaliteta su sledeće:

  • Ljudi koji žive u inostranstvu nemaju mogućnost da rade sa nekim na maternjem jeziku, pa je rad preko Interneta jedini moguć način da se obrate nekom za pomoć i da razgovaraju na jeziku kojim najtačnije i najjasnije mogu da izraze svoje misli i emocije
  • Klijenti su opušteniji kada su kući i lakše komuniciraju u takvom okruženju
  • Lakše zakazivanje/otkazivanje seansi
  • Problemi sa prevozom i gubljenje vremena u dolasku/odlasku na seansu se lako eliminišu
  • Neki klijenti su više skloni radu preko Interneta zbog toga što im pruža veću anonimnost

U sekciji Kontakt možete pronaći sve informacije vezane za zakazivanje seanse.