Somatizacije

Sve emocije imaju svoj fizički deo—one se zbivaju u umu i u telu. “Soma” je grčka reč za telo, a somatizaciju upotrebljavamo kao pojam koji označava fizičko ispoljavanje stresa i nekih emocija. Somatski simptomi su veoma stvarni i utiču na život ljudi koji ih doživljavaju.

Obično na somatizacije mislimo kao na intenzivna telesna zbivanja i simptome koji nemaju očigledan medicinski uzrok. Jedna od definicija somatizacije je “prisustvo fizičkih simptoma koji ne mogu biti objašnjeni fizičkom bolešću”. Ali, somatizacije se mogu desiti i kada emocije i stres pojačavaju već postojeće medicinske bolesti, npr. kada anksioznost i depresija postoje zajedno sa stanjem ulceroznog kolitisa. Ova psihosomatska dešavanja su zapravo izraz povezanosti uma i tela, a mogu se odnositi na različite delove tela i organe, pa uključuju simptome kao što su:

  • Bol u različitim delovima tela
  • Neurološki problemi
  • Gastrointestinalne tegobe
  • Problemi u seksualnim funkcijama i funkcionisanju

Ljudi koji imaju somatizacije se obično žale na fizičke znake koje asociraju sa medicinskom (somatskom) bolešću, pa traže i medicinsku pomoć zbog toga. Međutim, somatizacije najčešće vezujemo za stanja depresije i anksioznosti. One uzrokuju značajnu psihološku patnju, pa se paradoksalno mogu gledati kao jedan način izražavanja i rešavanja određenih emocionalnih problema.

Somatizacije mogu voditi patnji, kao i oštećenim odnosima sa porodicom i prijateljima, kao i smanjenju socijalne funkcionalnosti.

Naravno, veoma je važno proveriti da li postoje fizički uzroci telesnih simptoma koje osoba doživljava. Ali, kada se ovo isključi, potrebno je pristupiti psihoterapijskom radu i doći do nesvesnih motivacija osobe koje mogu biti u pozadini njenih problema, kao i promeni mehanizama prevladavanja i emocionalne regulacije. Potrebno je i da osoba nauči na koje načine anksioznost i depresija deluju na ljudsko telo i um, kao i da pronađe nove načine prevazilaženja životnih problema.