Poremećaji ishrane

Ova grupa poremaćaja obuhvata stanja za koja su karakteristične neredovite navike ishrane i ozbiljna patnja, bol ili briga o težini i obliku tela.

Poremećaji ishrane mogu obuhvatati neadekvatan ili preteran unos hrane koji može da značajno ošteti lično blagostanje osobe. Najčešći oblici su anorexia nervosa, bulimia nervosa i patološka proždrljivost. Ove probleme mogu imati podjednako i muškarci i žene.

Danas, kada sredina i kultura propagiraju ideal vitkog tela, lako je pretpostaviti da to ima značajnog udela u formiranju poremećaja ishrane. Međutim, uzroci su često mnogo složeniji, i kriju se u jedinstvenoj životnoj priči svake osobe. Nije u potpunosti jasno šta izaziva ovu vrstu poremećaja, ali i biološki i sredinski faktori su podjednako važni.

Neki od simptoma poremećaja ishrane uključuju osećanje slabosti i iscrpljenosti, osetljivost na hladnoću, smanjen libido, gubitak težine, a sindrom policističnih jajnika se učestalo pojavljuje kod žena. Karakteristična je centriranost na telu i poremećenoj predstavi o telu, odnosno brigama u vezi težine i oblika tela. Samopouzdanje i osećanje lične vrednosti su usko povezani sa težinom i izgledom, a strahovi oko dobijanja težine i negacija ozbiljnosti simptoma su takođe veoma učestala pojava.

Poremećaji ishrane mogu da se razviju bilo kada u životu, ali se najčešće dešavaju u tinejdžerskom dobu i mladosti. Iako su ovi poremećaji izuzetno responzivni na tretman, mogu imati veoma ozbiljne, a nekada i smrtne posledice. Tretman obično uključuje medicinsku pomoć uz psihoterapijsku podršku.